top of page

ELECTRONIC

PRODUCTS

​(Sản phẩm phụ kiện cho ngành công nghiệp điện tử)

Solder.png

TITANIUM FABRICATED SOLDERING BATH

Titanium được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp điện tử cho quá trình hàn sóng vì titan có tính chất không dính với chì ngoài ra còn có khả năng chống ăn mòn tốt thường được ứng dụng để chế tạo cho các thiết bị như : 

1. TITANIUM FABRICATED SOLDERING BATH

2. TITANIUM MACHINED SOLDERING BATH AND HEATER

3. TITANIUM SOLDER BATH AND SPOON

4. TITANIUM MMO ANODE FOR FLEXIBLE BOARD PLATING

5. PLATINUM TITANIUM ANODE FOR GOLD FINGER PLATING

E2.png

TITANIUM MMO ANODE FOR FLEXIBLE BOARD PLATING

E4.png

TITANIUM SOLDER BATH AND SPOON

E3.png

TITANIUM MACHINED SOLDERING BATH AND HEATER

E5.png

PLATINUM TITANIUM ANODE FOR GOLD FINGER PLATING

bottom of page