top of page

​Sản Phẩm Của Prolog Titanium Thailand

Hình ảnh Vật Liệu Titanium

Vật Liệu Titanium

Anodizing Products

 Sản Phẩm Phụ Kiện Cho Dây Chuyền Mạ Điện Và Anode Hoá Nhôm

Electronic Products

 Sản Phẩm Phụ Kiện Cho Ngành Công Nghiệp Điện Tử

​Các dạng vật liệu Titanium như tấm Titanium, ống Titanium, thanh Titanium, trụ Titanium, que hàn Titanium......

Titanium có khả năng chông ăn mòn cao được sử dụng để sản xuất giỏ Titanium, đồ gá Titanium và nhiều sản phẩm khác sử dụng trong dây chuyền mạ 

Titanium điện tử được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp điện tử cho quá trình hàn sóng vì titan không dính với Chì và khả năng chống ăn mòn cao

 Petrochemical Products

 Sản Phẩm Phụ Kiện Ngành Công Nghiệp Hoá Dầu, Dược Phẩm

Ngành công nghiệp hóa dầu cơ bản sử dụng titan để làm thiết bị như bể chứa Titanium, thiết bị trao đổi nhiệt Titanium...

 Rubber Industry Products

 Một Số Sản Phẩm Khác

​Với tính chất chống ăn mòn tốt Titanium được ứng dụng trong nhiều quá trình sản xuất các phụ tùng thiết bị sản xuất liên quan tới sự ăn mòn của hoá chất 

bottom of page